Toegankelijkheidsverklaring

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) streeft ernaar om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Ze geldt voor de volgende websites en onlinediensten:

Nalevingsstatus

De meeste van deze websites en onlinediensten voldoen volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA.

Een aantal sites en onlinediensten voldoen niet volledig aan deze standaard.

Niet-toegankelijke inhoud

De sites en onlinediensten bevatten op dit moment de volgende niet-toegankelijke elementen:

  • RSZ-website
    • Statistieken: bepaalde documenten en grafieken moeten verbeterd worden om de toegankelijkheid te garanderen van alle getoonde informatie.
    • De slideshow op de homepage is niet volledig toegankelijk, aangezien het contrast onvoldoende groot is. Dit zal opgelost worden tegen juni 2021. 
  • Working in Belgium
    • Er ontbreekt een titelattribuut in het iframe van de live-chatfunctie.
    • Sommige pdf-documenten zijn niet toegankelijk in alle talen. Dit zal opgelost worden tegen juli 2021. 

Momenteel werken we aan deze zaken. We hopen u zo snel mogelijk een versie te bezorgen die toegankelijk is voor alle gebruikers.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 01/03/2021. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 31/05/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van het jaarverslag van de RSZ? Neem dan contact op met:

contact@rsz.fgov.be

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de RSZ, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst:

contact@federaalombudsman.be